Publications2024-04-09T10:39:40+02:00
14mars, 2024

Mats Isaksson inbjuden till ett möte i Tokyo med Asiatiska utvecklingsbankens (AsDB) forskningsinstitut

Den 14–15 mars var SCGI:s föreståndare Mats Isaksson inbjuden till ett möte i Tokyo med Asiatiska utvecklingsbankens (AsDB) forskningsinstitut. Syftet var att diskutera bolagsstyrning och reformer på kapitalmarknaden. Mats talade främst om behovet av att lagstiftare och reglerare förstår de underliggande sambanden mellan bolagsstyrning och näringslivets riskkapitalförsörjning. Mats Isaksson har [...]

19juni, 2023

Sven Unger Company Law Scholarship tilldelas Stina Bratt

I advokaten Sven Ungers minne har Mannheimer Swartling och SCGI utlyst ett postdoktoralt forskningsstipendium i bolagsrätt under våren 2023. Stipendiet har tilldelats Jur. Dr Stina Bratt vid Stockholms universitet. I projektet kommer fokus under ett års tid att riktas mot aktuella frågor knutna till ansvarsfrihetsreglering. Priskommittén kommenterar tilldelningen [...]

30mars, 2023

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive. There [...]

7mars, 2023

How populism is undermining accountability in corporate governance

Populist trends in corporate governance are undermining the quality of public policy, the legitimacy of democratic institutions and the functioning of our market economies. Rather than loading companies with unrealistic public responsibilities, we need to establish a fair and functional division of powers and responsibilities between politics and business. Business [...]

14februari, 2023

Lundbergföretagen initierar samarbete med Swedish Corporate Governance Institute vid Stockholms universitet

Lundbergföretagen har inlett ett tioårigt samarbete med Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) vid Stockholms universitet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning. Institutet ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på aktuella frågor för svenska [...]

27oktober, 2022

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Speech by director Rolf Skog given on 27 Oct 2022 at the conference Nuevas Obligaciones de los Administradores de las Sociedades de Capital, organized by Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious [...]

11oktober, 2022

How should we think about corporate governance regulation?

When shaping tomorrow's corporate governance regulations, we should rely on two basic principles. First to encourage pluralism and flexibility between companies, countries and over time. Second, regulatory incentives should focus on facilitating the supply and use of equity capital.Speech held by SCGI Director Mats Isaksson* at the Corporate Governance BoardAnnual [...]

Till toppen