Om GD

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har GD skapat 58 blogginlägg för.

Professor emeritus Ulf Bernitz in memoriam

2023-02-20T15:15:26+01:0015 augusti, 2022|

Foto: Staffan Westerlund Läs: Minnesord Stockholm Read: Minnesord Oxford Professor emeritus Ulf Bernitz har den 23 juli 2022 avlidit efter en kort tids sjukdom. Ulf blev 86 år och var aktiv som akademiker ända in i det sista, bland annat som ledare för Forskningsavdelningen för Europarätt vid SCCL. Ulf etablerade redan 2001 ett samarbete mellan de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford, vilket sedermera utvecklats till den omfattande samverkan som idag sker inom ramen för SCCL. Fram till sin död var han också en aktiv medlem av The Institute of European and Comparative Law i Oxford. Se vidare [...]

Svensk Värdepappersmarknad har genom en anknuten stiftelse beviljat medel till SCCL för forskning kring den svenska marknaden för företagsobligationer

2023-02-20T15:15:37+01:0027 juni, 2022|

SCCL kommer att använda anslaget om 1 miljon kronor för att inleda ett långsiktigt projekt som involverar flera forskare och andra berörda över tid. Inledningsvis avses delstudier genomföras kring svensk marknadsreglering av företagsobligationer. Övriga frågor som kan komma att behandlas är självreglering kontra lagreglering, för- och nackdelar med olika regleringsmodeller, principer för övervakning av berörda marknader, frågor om transparens, samt innebörden av principen om likabehandling på dessa marknader. Avsikten är att forskningen ska diskuteras och presenteras vid en serie seminarier och en konferens, samt innefatta artiklar och andra skrifter kring relevanta frågor.

Swedish Corporate Governance Institute, new part of the SCCL

2023-02-20T15:15:48+01:008 juni, 2022|

The Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) is pleased to announce that the Swedish Corporate Governance Institute has been established as a new part of the SCCL, and will function as a research panel for corporate governance. The institute will conduct applied corporate governance research and knowledge exchange from a law and economics perspective on how the regulatory framework and market practices affects business dynamics, ownership, entrepreneurship, innovation and investments in the real economy. The work will be focused on topical legal and regulatory issues as well as legal and market practices relevant for Swedish business, companies and the stock [...]

Stockholm Arbitration Yearbook 2021 is published

2023-02-20T15:15:58+01:0027 januari, 2022|

The third annual edition of the Stockholm Arbitration Yearbook offers interesting reading on current arbitration law, procedure and practice, as well as commentary on Swedish arbitration-related court decisions. Building on Stockholm’s role as a hub for international commercial and investment arbitration, the Yearbook addresses issues that are of interest to the wider international arbitration community. Each volume contains articles on arbitration practice in general and on Swedish arbitration law, contributed by Swedish and international practitioners and academics. The 2021 edition of the Yearbook contains 15 articles. Topics addressed include: •  the arbitral tribunal’s deliberation and decision-making; •  how to [...]

Marcus Radetzki får pris för framstående forskningsinsatser

2023-02-20T15:16:18+01:007 december, 2021|

Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid SCCL och Juridiska institutionen, har tilldelats Försäkringsjuridiska föreningens Bertil Bengtsson-pris för sina framstående forskningsinsatser inom skadestånds- och försäkringsrätt. Föreningens motivering: "År 2021 års pristagare har ett gediget engagemang i föreningen bakom sig och har bidragit såväl inom skadeståndsrätt som inom försäkringsrätt. Han har lyckats göra sitt akademiska arbete praktiskt tillämpbart för försäkringsbranschen. Detta har han säkerligen lyckats med främst genom att ständigt ha örat mot rälsen när försäkringsbranschen önskar svar på frågor som kräver djupare analys. Hans författarskap inom försäkrings- och skadeståndsrätt har starkt utvecklat rättsvetenskapen på detta område. Och det finns väl knappast [...]

Teresa Simon-Almendal lämnar SCCL

2023-02-20T15:16:27+01:007 december, 2021|

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Teresa Simon-Almendal vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Teresa är professor i finansrätt och prodekan med ansvar för forskningsfrågor inom juridiska fakulteten i Stockholm. Hon leder därmed fakultetens forskningsutskott vilket bl.a. innebär att svara för antagningen av nya doktorander. Teresa har varit verksam vid SCCL sedan 2007. Hon har som ledare för Forskningsavdelningen för skatterätt skapat en aktiv mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker. Inom ramen för avdelningen har hon också genom sina goda kontakter med det [...]

Mauro Zamboni lämnar SCCL

2023-02-20T15:16:36+01:007 december, 2021|

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Mauro Zamboni vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Mauro är professor i allmän rättslära med forskning inriktad mot relationerna mellan juridik och politik. För närvarande arbetar han på ett projekt om olika lagstiftningsmodeller: ”En middle range-teori för lastiftning i en globaliserad värld ” (finansierad av Riksbankens Jubileumsfonden). Mauro har varit en central medarbetare inom SCCL där han aktivt bidragit till att vidga perspektiven och höja den vetenskapliga nivån i de många olika forskningsprojekt inom ramen för Centret i [...]

Christina Ramberg flyttar in på SCCL

2023-02-20T15:16:45+01:009 november, 2021|

Christina Ramberg flyttar in på SCCL Christina är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Avhandlingen handlade om företagsöverlåtelser. Hon har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner, aktieägaravtal och prejudikatläran. Under lång tid har hon intresserat sig för internationell harmonisering av avtalsrätten och varit mycket engagerad i ett arbete som tagit fram en ”modellag” för en europeisk civilkod (det som blev DCFR). Inspirerad av det utarbetade hon en kodifikation av nu gällande svensk avtalsrätt i paragrafform (www.avtalslagen2020.se). Christina är författare till flera läroböcker, bl.a. Malmströms Civilrätt [...]

Alexander Unnersjö disputation

2023-02-20T15:16:58+01:0011 oktober, 2021|

Alexander Unnersjö disputation SCCL gratulerar Alexander Unnersjö som den 8 oktober 2021 disputerade över avhandlingen ”Regress – Begreppet regressrätt och solidarregress".

Till toppen